Ιατρικά Θέματα

Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive / 
Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive / 
Παπατζιτζές Ευάγγελος
Εκπαιδευτής Scuba dive Padi / SSI  

 • Πνευμονική Υπερδιάταση
  Πνευμονική Υπερδιάταση
  Σύνδρομο Πνευμονικής Υπερδιάτασης είναι η διάταση του παγιδευμένου αέρα στους πνεύμονες κατά την διάρκεια της ανάδυσης (η πίεση ελαττώνεται) με ρήξη του πνευμονικού ιστού. Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive Παπατζιτζές Ευάγγελος Εκπαιδευτής Scuba dive Padi / SSI
 • Βαρότραυμα
  Βαρότραυμα
  Το αυτί είναι το υπεύθυνο όργανο για την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Για λόγους ανατομικούς και λειτουργικούς χωρίζεται στο έξω, στο μέσο και στο έσω ούς (αυτΪ) ή λαβύρινθο. Προβλήματα του αυτιού από καταδύσεις είναι το βαροτραύμα του έξω, μέσου και έσω αυτιού. Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive Παπατζιτζές Ευάγγελος Εκπαιδευτής Scuba dive Padi / SSI
 • Νόσος Δυτών
  Νόσος Δυτών
  Η νόσος δυτών οφείλεται στην παρουσία φυσαλίδων στους ιστούς του σώματος, από αδρανές αέριο που έχει διαλυθεί κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης. Ένα αέριο όταν διαλύεται στα υγρά και τους ιστούς του σώματος λαμβάνει αέρια μορφή. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης η συνολική ποσότητα του αερίου που διαλύεται σε ένα υγρό είναι ανάλογη της μερικής πίεσης του αερίου (Νόμος του Henry). Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Τα νέα μας