Βαρότραυμα

Βαρότραυμα

Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive

 

Το αυτί είναι το υπεύθυνο όργανο για την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Για λόγους ανατομικούς και λειτουργικούς χωρίζεται στο έξω, στο μέσο και στο έσω ούς (αυτΪ) ή λαβύρινθο. Προβλήματα του αυτιού από καταδύσεις είναι το βαροτραύμα του έξω, μέσου και έσω αυτιού,

Τύποι βαροτραυμάτων

Βαροτραυμα κατάδυσης – γνωστό ως “squeeze”
Βαρότραυμα ανάδυσης - γνωστό ως “reverse squeeze”

Βαροτραυμα Έξω ωτός (αυτιού)
Η απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου μπορεί να προκαλέσει βαροτραύμα των μαλακών μορίων. Συμβαίνει στη φάση της κατάδυσης λόγω ανάπτυξης αρνητικής πίεσης εντός του αυτού.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Κυψελίδα
Στενή κουκούλα στολής υγρού τύπου
Ωτοασπίδες
Οστεωμα/εξωστώσεις
Εξωτερική ωτίτιδα

Συμπτώματα

Πόνος στο αυτί κατά την κατάδυση
Επηρεασμός της ακοής μέχρι να εξισωθεί η πίεση
Αιμορραγία στο έξω ους

Αντιμετώπιση

Σταμάτημα της καθόδου
Αντιμετώπιση της απόφραξης
Θεραπεία της εξωτερικής ωτίτιδας, εάν υπάρχει

Βαροτραυμα Μέσου Ωτός
Είναι ο πιο κοινός τύπος βαροτραύματος είναι αποτέλεσμα απόφραξης της Ευσταχιανής Σάλπιγγας, παρουσιάζεται κυρίως σε δύτες που δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και οφείλεται σε ανεπαρκή εξίσωση της πίεσης του αέρα του μέσου αυτιού, με την πίεση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συμβαίνει κυρίως στη φάση της κατάδυσης λόγω κακού χειρισμού εξίσωσης.

Πρόληψη

Αποφυγή κατάδυσης εάν η Ευσταχιανή Σάλπιγγα είναι αποφραγμένη
Χρήση τοπικών αποσυμφορητικών
Σταδιακή κατάδυση

Βαροτραυμα κατά την ανάδυση

Είναι περισσότερο επικίνδυνο λόγω της πιθανότητας καθυστερημένης ή βίαιης αναδύσεως.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Δυσλειτουργία Ευσταχιανούς Σάλπιγγας
Μέση Ωτίτιδα
Αλλεργίες
Ανατομικές ανωμαλίες

Βαροτραυμα Έσω Ωτός

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη του κοχλιακού και λαβυρινθικού συστήματος
Συμβαίνει περισσότερο συχνά κατά την κατάδυση
Προηγείται πόνος στο αυτί
Βίαιος χειρισμός Valsalva προκαλεί τραυματισμό στο έσω ωτός
Μπορεί να προκληθεί από έκρηξη

Βαροτραυμα Κόλπων

Συμβαίνει είτε κατά την κατάδυση είτε κατά την ανάδυση

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Λοίμωξη
Αλλεργία
Ανατομικές ανωμαλίες

Κείμενο από http://ykia.gr/

 

Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Παπατζιτζές Ευάγγελος
Εκπαιδευτής Scuba dive Padi / SSI  

Τα νέα μας