Πνευμονική Υπερδιάταση

Πνευμονική Υπερδιάταση

Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive

 

Σύνδρομο Πνευμονικής Υπερδιάτασης είναι η διάταση του παγιδευμένου αέρα στους πνεύμονες κατά την διάρκεια της ανάδυσης (η πίεση ελαττώνεται) με ρήξη του πνευμονικού ιστού.

Αίτια – Σχετιζόμενα με την κατάδυση

Κράτηση – αναπνοής κατά την ανάδυση
Εκπαίδευση ελεύθερης ανάδυσης
Ταχεία μη-ελεγχόμενη Ανάδυση (blow-up)
Ανάδυση Αναίσθητου δύτη
Αέρας παγιδευμένος στους Πνεύμονες

 

Παγιδευμένος Αέρας στους Πνεύμονες μπορεί να υπάρχει όταν έχουμε:

Απόφραξη Αεραγωγών π.χ. Άσθμα
Παχιές εκκρίσεις
Πνευμονική Κοκκιώματα (σαρκοειδωση)
Κύστεις και Φυσαλίδες
Αυτόματος Πνευμοθώρακας

 

Αίτια – Μη – σχετιζόμενα με κατάδυση

Υπέρ συμπίεση αερισμού
Δυσλειτουργία του καρδιοαναπνευστικου συστήματος
Αναρρόφηση αέρα μέσω της κεντρικής γραμμής
Απευθείας χορήγηση αέρα μέσω ενδοφλέβιας γραμμής

 

Συμπτώματα

Ρήξη πνεύμονα με απελευθέρωση αερίου
Το αέριο μπορεί να παραμείνει στους πνεύμονες

- μετακινείται στην πνευμονική κυκλοφορία

- μετακινείται στον υπεζωκοτικο χώρο

- διανέμεται στο βρογχικό δέντρο, στους υποδόριους ιστούς και στο μεσοθωρακιο

Αποτελέσματα του σ. Πνευμονικής Υπερδιατασης

Αρτηριακή εμβολή αερίου
Πνευμοθώρακας
Εμφύσημα Μεσοθωρακιου
Υποδόριο εμφύσημα
Πνευμοπερικαρδιο

 

 

Κυψελιδική ρήξη με συνεπακόλουθη φλεβική ή τριχοειδική ρήξη
Αέρας διέρχεται από την πνευμονική φλέβα στην αριστερή καρδιά
Εμβολα διέρχονται στη συστηματική κυκλοφορία και διανέμονται σε όλα τα όργανα

Αρτηριακή εμβολή αερίου

Το ΚΝΣ και η καρδιά είναι πιο επιρρεπή στη βλάβη
Εμβολα και απόφραξη αγγείων εγκεφάλου
Εμβολα στα στεφανιαία αγγεία που μπορούν να προκαλέσουν ισχαιμία μυοκαρδίου ή έμφραγμα.

Συμπτώματα

Ισχαιμία του οργάνου που εμπλέκεται
Νευρολογικά συμπτώματα
Συνήθως εμφανίζονται στα πρώτα Δέκα λεπτά από την ανάδυση
Πνευμονική Υπερδιαταση

AGE – Νευρολογικά σημεία και συμπτώματα

Διαταραχές Συνείδησης ως απώλεια συνειδήσεως
Απώλεια ισορροπίας και συντονισμού
Διαταραχές Κρανιακών Νεύρων
Μυϊκή αδυναμία ή παράλυση
Διαταραχές Αισθητικότητας

AGE – Εμφάνιση Συμπτωμάτων

Εμφάνιση συμπτωμάτων συνήθως σε 10 λεπτά
Σε μια μελέτη:
8.6% συμβαίνουν κατά την διάρκεια ανάδυσης
83.6% συμβαίνουν σε λιγότερο από 5 λεπτά από την ανάδυση
7.8% συμβαίνουν μεταξύ 5-10 λεπτών από την ανάδυση
Δεν συμβαίνουν περιστατικά πέρα των 10 λεπτών
Αργοπορημένα συμπτώματα Αρτηριακής εμβολής μπορεί να οφείλονται σε “Παράδοξες Φυσαλίδες” μέσω PFO ή αρτηριοφλεβωδων αναστομώσεων.

Κείμενο από http://ykia.gr/

 

Dive Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Alonissos Blue Dream Dive Center - Scuba Dive
Παπατζιτζές Ευάγγελος
Εκπαιδευτής Scuba dive Padi / SSI  

  • Πνευμονική Υπερδιάταση
  • Πνευμονική Υπερδιάταση
  • Πνευμονική Υπερδιάταση
  • Πνευμονική Υπερδιάταση
Τα νέα μας