LΕGEND LX ACD
LΕGEND LX ACD

LΕGEND LX ACD

 

Υπερεξισορροπημένο πρώτο στάδιο διαφράγματος με πρωτοποριακό σύστημα που σφραγίζει το πρώτο στάδιο για αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό.
Ισορροπημένο δεύτερο στάδιο
Eπιλογή σε International ή σε Din 300Bar
Δυνατότητα ρύθμισης προσπάθειας αναπνοής από το χρήστη
Μοχλός Venturi
Δύο οπές υψηλής πίεσης αριστερά και δεξιά και τέσσερις οπές μέσης πίεσης

 

 

Τιμή : 560 ευρώ

Τα νέα μας